• Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.
 • Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2500 ludzi.
 • W Polsce pracuje dziś kilkaset profesjonalnych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4978 MW (dane z k. 2015 r.), podłączonych do sieci i sprzedających energię zakładom energetycznym. Razem produkują 6,22% zużywanej w Polsce energii elektrycznej.
 • Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody. Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 720 litrów wody, a rocznie – 260m sześciennych wody.
 • Aby wyprodukować jedną tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.
 • Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 000 ton szkła.
 • W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.
 • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii, Szwecji od 60%-80%.
 • Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4h.
 • Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów.
 • Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu etylu (PET), ustawione jedna na drugiej utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln km, co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca.
 • Jeden litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody!!!
 • Metan, który się uwalnia z wysypisk śmieci jest 27 razy bardziej agresywny od dwutlenku węgla.
 • Obecnie w Polsce wytwarzamy ok. 10.8 mln ton odpadów komunalnych rocznie, co daje średnio daje 283 kg na mieszkańca rocznie (dane z 2015 r.).
 • W Polsce poziom selektywnego odzyskiwania odpadów wynosi 66 kg na jednego mieszkańca co stanowi 23,4% ogólnej wartości zebranych odpadów komunalnych
 • Codziennie każde duże miasto w Polsce wysyła na składowisko 100 ciężarówek z odpadami.
 • Produkty ze szkła w 100% nadają się do ponownego przerobu (recyklingu).
 • Wyprodukowanie 6 puszek ze złomu aluminiowego daje oszczędność energii równoważną energii uzyskanej ze spalenia 1 litra benzyny.
 • Ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125cm pozwala na uratowanie sześciometrowej sosny. Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew.
 • Każda tona odzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 1200l wody w papierni oraz 2.5m3 przestrzeni środowiska.
 • Każde 100kg papieru to średniej wielkości dwa drzewa, przy czym należy wiedzieć, że jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób.
 • Około 2mln ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów.

Oto 10 sposobów jak możesz sam chronić środowisko:

 • Używaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub rysowania. W ten sposób chronisz drzewa (z których robiony jest papier) przed wycinaniem i wytwarzasz mniej śmieci!
 • Gaś światło kiedy wychodzisz z pokoju, wyłączaj telewizor, radio, komputer, gdy już nie będziesz z nich korzystał. W ten sposób oszczędzasz energię!
 • Zakręcaj wodę w kranie kiedy myjesz zęby. Bierz raczej krótki prysznic niż kąpiel. Dokręcaj krany. W ten sposób oszczędzasz wodę!
 • Zwracaj uwagę innym gdy śmiecą. Sprzątaj po swoim psie gdy wychodzisz z nim na spacer. W ten sposób dbasz o czystość swojego otoczenia!
 • Zacznij segregować odpady w domu. Zaproponuj swojemu nauczycielowi abyście mogli wspólnie, całą klasą segregować odpady w szkole. W ten sposób ograniczasz ich ilość Posegregowane odpady to cenne surowce wtórne, które można ponownie wykorzystać.
 • Staraj się korzystać z ekologicznych środków transportu. Jeśli masz do pokonania krótki dystans chodź na piechotę lub jedź rowerem. W ten sposób przyczyniasz się do mniejszego zatrucia powietrza!
 • Idąc na zakupy weź ze sobą własną torbę (najlepiej wykonaną z materiału) zamiast przynosić ze sklepu torebki plastikowe. W ten sposób wytwarzasz mniej śmieci!
 • Zwracaj uwagę na to co kupujesz. Czy produkty te są oznakowane symbolami, które świadczą o ich wpływie na środowisko naturalne (np. opakowanie nadające się do recyklingu, produkt bezpieczny dla warstwy ozonowej, nie testowane na zwierzętach itp.). Rezygnuj z zakupu produktów, które są ci zbędne. W ten sposób, będąc świadomym konsumentem, chronisz środowisko naturalne!
 • Jeśli nie korzystasz już ze swoich zabawek, gier, książek – zamiast je wyrzucić pomyśl, może jest ktoś inny, komu mogłyby się przydać. W ten sposób możesz sprawić komuś przyjemność! Przyczyniasz się także do ochrony zasobów środowiska naturalnego!
 • Rozmawiaj ze swoimi rodzicami, przyjaciółmi o tym, co możecie wspólnie zrobić dla ochrony środowiska naturalnego. W ten sposób wpływasz na czyjąś świadomość, uczysz innych jak być przyjaznym dla środowiska!

 

Źródła:

Polska Grupa Recyklingu, http://www.pgrproeko.pl/
Raport Polskiej Stowarzyszenia Energii Wiatrowej, Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2015 r., http://psew.pl/
GUS, Infrastruktura komunalna w 2015 r., Warszawa 2016, http://stat.gov.pl/