Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK jest czynny:  poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek w godz. 6:00 – 15:00, w sobotę 6:00 – 13:00

pod adresem: Zgierz, ul. Barlickiego 3a – tel. 42 716 67 57


Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK-u

Frakcja odpadów Rodzaje odpadów przyjmowanych z PSZOK-ach
Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

 

butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej (np. szamponach, proszkach, płynach), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe torebki, worki, reklamówki i folie, plastikowe zakrętki, plastikowe koszyki po owocach, styropian opakowaniowy, puszki aluminiowe, puszki z blachy stalowej po żywności, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle zakrętki po słoikach, folia aluminiowa, kartony po napojach, wielomateriałowe odpady opakowaniowe – po płynnej żywności, kosmetykach inne podobne.
Papier

 

gazety i czasopisma,  katalogi, prospekty, foldery, ulotki, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty,  torebki papierowe,  papier pakowy,  pudełka kartonowe,  tektura inne podobne.
Szkło

 

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach inne podobne.
Bioodpady

 

odpady spożywcze i kuchenne, warzywa i owoce, skorupki jaj, stary chleb, liście, kwiaty, chwasty i skoszona trawa, drobne gałęzie drzew i krzewów,  trociny i kora drzew, choinki świąteczne inne podobne.
 Leki leki bez opakowań papierowo-kartonowych i inne podobne.
Chemikalia farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisze i żywice, środki  ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, detergenty, zużyte oleje i inne podobne.
Zużyte baterie i akumulatory zużyte baterie i akumulatory
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki, żarówki energooszczędne, telewizory, radia, mp3, żelazka, wiertarki i inne podobne.
Odpady wielkogabarytowe meble ogrodowe, stoły, krzesła, szafy, tapczany łóżka, wersalki, fotele, materace, dywany, wykładziny, linoleum, żyrandole, rowery, zabawki dużych rozmiarów, miski, beczki, wiadra, skrzynki, duże elementy dekoracyjne mieszkań: karnisze, abażury, lampy, lustra, wózki dziecięce, wanienki dziecięce, donice, kosze
Zużyte opony zużyte opony
Odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów wykonywanych przez mieszkańców we własnym zakresie odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów np. posadzki betonowe, beton, gruz ceglany np. cegły, pustaki, cement, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np. wanny, zlewy, muszle toaletowe, spłuczki, umywalki, płytki ceramiczne, usunięte tynki, tapety, okleiny itp., materiały izolacyjne, drewno np. belki, konstrukcje drewniane, deski, boazeria, panele, szkło np. szyby okienne, tworzywa sztuczne np. rynny z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne i inne podobne.

Załączniki:

  •  Uchwała Nr XXIII/276/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz
  •  Uchwała Nr XXIII/277/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów zmieniona  Uchwałą Nr XXIV/294/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/277/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów