Rodzaj odpadów
i kolor pojemnika / worka
Rodzaj odpadów gromadzonych
w pojemnikach nadających się do recyklingu
Odpady nie podlegające procesowi recyklingu, których wrzucanie jest zabronione Uwagi

PAPIER

 

Papier i tektura: 

– gazety i czasopisma,

– katalogi, prospekty, foldery, ulotki,
– papier szkolny i biurowy,
– książki i zeszyty,
– torebki papierowe,
– papier pakowy,
– pudełka kartonowe,
– tektura.

– papier mocno zabrudzony i tłusty,

– ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne,
– papier lakierowany i powleczony folią,

– kalka,
– papier termiczny i faksowy,
– kartony po mleku i napojach,
– papier przebitkowy,
– pieluchy jednorazowe i podpaski,
– worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
– tapety,
– inne odpady komunalne.

Pouczenie:
– przed wrzuceniem należy usunąć metalowe części i plastikowe opakowania

SZKŁO

 

Szkło:
– butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
– butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych,
– szklane opakowania po kosmetykach
– szkło stołowe,
– fajans i porcelana,
– ceramika, doniczki,
– znicze z woskiem,
– lustra i witraże,
– szkło okienne i zbrojone,
– żarówki, świetlówki
– szkło kryształowe,
– reflektory i izolatory,
– opakowania po lekach i rozpuszczalnikach,
– szkło żaroodporne i okularowe,
– termometry i strzykawki,
– ekrany i lampy telewizyjne,
– szyby samochodowe,
– inne odpady komunalne.
Pouczenie:
– należy wrzucać opróżnione opakowania,
– nie tłuc szkła przed wrzuceniem do pojemnika,- opakowania należy wrzucać bez zamknięć i zakrętek.
METALE,
TWORZYWA
SZTUCZNE
  
Tworzywa sztuczne:
– butelki po napojach,
– opakowania po chemii
gospodarczej (np. szamponach,
proszkach, płynach),
– opakowania po produktach
spożywczych,
– plastikowe zakrętki,
– plastikowe torebki, worki, reklamówki i folie,
– plastikowe koszyczki po owocach.
Metale:
– puszki po napojach, sokach,
– puszki z blachy stalowej po żywności,
– drobny złom żelazny i metale kolorowe,
– kapsle, zakrętki od słoików,
– folia aluminiowa.
Wielomateriałowe:
odpady opakowaniowe – po płynnej żywności, kosmetykach.
– butelki i pojemniki po olejach
silnikowych i przemysłowych,
– butelki i pojemniki po płynach chłodniczych i hydraulicznych,
– opakowania po lekach i strzykawki,
– zabawki,
– skrzynki po napojach,
– styropian i inne odpady budowlane i rozbiórkowe,
– opakowania po farbach, lakierach i olejach,
– tworzywa piankowe,
– kauczuk, guma i silikon,
– opakowania po aerozolach,
– zużyte baterie i akumulatory przenośne,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– części samochodowe,
– inne odpady komunalne.
Pouczenie:
– należy wrzucać opróżnione opakowania
–  zgnieść opakowania przed wrzuceniem,
– zgnieść aluminiowe puszki przed wrzuceniem

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI I ODPADY ZIELONE

 

Bioodpady:
– odpady spożywcze i kuchenne,- warzywa i owoce,
– skorupki jaj,
– liście, kwiaty, chwasty i skoszona trawa,
– drobne gałęzie drzew i krzewów,
– trociny i kora drzew,
– choinki świąteczne,
– stary chleb.
– kości zwierząt,
– olej jadalny,
– mięso i padlina zwierząt,
– drewno,
– leki,
– piasek i kamienie,
– odchody zwierząt,
– popiół z systemów grzewczych,
– innych odpadów komunalnych.
Pouczenie:
– należy wrzucać luzem, bez torebek foliowych i innych opakowań