Urząd Miasta Zgierza
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Dział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
pok. 010 (parter) – tel. 42 714 31 61 (wyjaśnianie płatności, reklamacje, wydawanie worków)
pok. 011 (parter) – tel. 42 714 31 67 (przyjmowanie deklaracji, upomnienia, tytuły wykonawcze)
pok. 012 (parter) – tel. 42 714 32 33 (Zastępca Naczelnika)
pok. 216 (II piętro) – tel. 42 714 32 18 (Naczelnik)