Obowiązują harmonogramy odbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości jednorodzinnych  (od sierpnia 2021 r. do lutego 2022 r.)

Harmonogram odbierania odpadów

Mieszkańcy powinni zwrócić uwagę, w którym rejonie leży ich ulica, ponieważ dokonano niewielkich zmian w tym zakresie.

Zgodnie z uchwałą nr XXIII/277/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, zmienioną uchwałą nr XXIV/294/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 r. nastąpiły zmiany w częstotliwości odbierania odpadów segregowanych.

http://www.ekologicznyzgierz.pl/wp-content/uploads/2017/02/harmonogram-1-1024x673.jpghttp://www.ekologicznyzgierz.pl/wp-content/uploads/2017/02/harmonogram-1-150x150.jpgAdminAktualnościkaruzelaObowiązują harmonogramy odbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości jednorodzinnych  (od sierpnia 2021 r. do lutego 2022 r.) Harmonogram odbierania odpadów Mieszkańcy powinni zwrócić uwagę, w którym rejonie leży ich ulica, ponieważ dokonano niewielkich zmian w tym zakresie. Zgodnie z uchwałą nr XXIII/277/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego...Strona projektu  "Jak wykorzystamy, to co wyrzucamy. Edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.