Zgodnie z podjętą uchwałą nr XL/526/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od 1 marca 2022 r. bioodpady będą odbierane wyłącznie w pojemnikach. Właściciel nieruchomości, który nie kompostuje bioodpadów jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemnik na bioodpady.

http://www.ekologicznyzgierz.pl/wp-content/uploads/2022/02/Pojemnik_bio.pnghttp://www.ekologicznyzgierz.pl/wp-content/uploads/2022/02/Pojemnik_bio-150x150.pngAdminAktualnościkaruzelaZgodnie z podjętą uchwałą nr XL/526/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od 1 marca 2022 r. bioodpady będą odbierane wyłącznie w...Strona projektu  "Jak wykorzystamy, to co wyrzucamy. Edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.