Wykaz podmiotów odbierających nieczystości ciekłe

Nazwa firmy / imię i nazwisko przedsiębiorcy Adres siedziby Numer telefonu
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łęczycka 24,
95-100 Zgierz
42 716 22 97
RS II Sp. z o.o. ul. 3 Maja 10,
95 100 Zgierz
42 716 25 80
Wywóz Nieczystości Płynnych Mirosław Komorowski ul. Witosa 39 A,
95-100 Zgierz
502 568 754
Usługi Asenizacyjne Tadeusz Rzepka ul. Dubois 19a m.8,
95-100 Zgierz
608 083 897
Piotr Sobór ul. Ozorkowska 3,
95-100 Zgierz
504 184 650
Komunal-Eko s.c. ul. 3 Maja 10,
95-100 Zgierz
42 716 25 80
Madar Dariusz Lewandowski ul. Wschodnia 1,
95-100 Zgierz
666 052 969
Zakład Robót Komunalnych Santex s.c. Franin 12,
95-070 Aleksandrów Łódzki
42 712 32 28
Toi Toi Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29,
03-044 Warszawa
22 811 61 44
Szambelan Kazimierz Jaworski Helenów 25,
95-035 Ozorków
785 641 281
Patryk Wasiak ul. Podgórna 10a,
95-100 Zgierz
788 644 444
WC Serwis Łódź Sp. z o.o. ul. Olechowska 83,
92-403 Łódź
600 791 502
42 678 32 21
Łukasz Kleszczyński ul. Smardzewska 148a,
95-002 Smardzew Łagiewniki Nowe
508 309 508